uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Vědecká rada 2023

Odborníci na udržitelnost, kteří konzultují a schvalují prezentace v programu

Záruka odbornosti prezentací a vyloučení greenwashingu

Vědecká rada je složena z členů, kteří v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují. Nejde o zaměstnance z podniků samotných. Všechny prezentace jsou před zařazením do konferenčního programu summitu schváleny Vědeckou radou. Neznamená to však, že rada je příliš přísná a prezentace na první pohled vyřazuje. Naopak se snaží poradit firmám, jež se chtějí prezentovat, aby jejich prezentace byly co nejpraktičtější a obsahovaly všechna dostupná data, která dokazují, že projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, společnosti a hospodářství.

Členové vědecké rady pro první ročník Sustainability Summitu:

 • prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze (předseda)

 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Ústav pro životní prostředí PřF UK

 • prof. Ing. Jan Vymazal, CSc, Katedra aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

 • Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ústav konzervace potravin VŠCHT v Praze

 • Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze

 • RNDr. Petra Innemanová, Ph.D., Ústav pro životní prostředí PřF UK

 • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Mgr. Alexander Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Anna Pasková, M.A., Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Mgr. Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí ČR

Tajemnice rady: Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D., ATOZ Group