uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Proč se zúčastnit?

Příležitost sdílet zkušenosti z praxe a diskutovat o aktuálních výzvách trhu

INSPIRACE PRO VAŠI FIRMU

Společným jmenovatelem dopoledního a podvečerního bloku bude zákazník, kolem kterého se bude točit hlavní téma akce. Jak ho získat a udržet, co očekávají jednotlivé skupiny nakupujících i jejich různé generace? Jaký vývoj ekonomiky, a tím pádem kupní síly můžeme očekávat? Čekají na vás příklady ze zahraničí, inspirativní přednášky i panelové diskuse s klíčovými hráči českého retailu. 

RETAIL V PRAXI

Odpolední program nabídne trendy, diskuse a konkrétní případové studie z celé šíře retailu ve čtyřech tematických sekcích. Seznamte se s projekty, které fungují, a získejte inspiraci pro své vlastní aktivity! A protože stále platí, že jeden zážitek je víc než tisíc slov, data a přednesené zkušenosti z trhu doplní druhý den návštěvy inspirativních míst z oblasti retailu či výroby. 

PROSTOR PRO NETWORKING

Kromě inspirace získáte také řadu nových kontaktů a prohloubíte ty stávající. Akce nabídne dostatek příležitostí pro networking a výměnu názorů. Ať už v rámci diskusí během odborného programu, tak o přestávkách či v průběhu večerního business mixeru.

300 ÚČASTNÍKŮ Z CELÉ ŠÍŘE RETAILU

Na 1. ročníku akce očekáváme zhruba 300 účastníků z celé škály retailu – od kamenných či internetových prodejců FMCG i spotřebního zboží, přes hobbymarkety, nákupní centra, maloobchodní značky, čerpací stanice až po dodavatele zboží i služeb a vybavení pro obchod. Akce je místem setkání středního a vyššího managementu těchto firem, zejména pracovníků provozu, marketingu a obchodu. 

ZÚČASTNĚTE SE I VY 1. ROČNÍKU CZECH RETAIL DAYS

Registrace