uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Galerie posterů 2023

Prohlédněte si postery z prvního ročníku Sustainability Summitu

Cílem summitu byl představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevešlo všech 36 nominovaných projektů, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den byly v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na kávu a oběd byli autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Projekty vystaveny v galerii posterů prvního ročníku:

Udržitelnější varianta flexibilních fólií pro samolepicí etikety

Avery Dennison Praha spol. s r.o.

Klíčovým trendem současnosti v obalovém průmyslu je přístup zvaný Eco design a recyklovatelnost vybraného obalového řešení s minimalizovaným dopadem na tvorbu emisí CO2. Správně zvolený materiál pro etiketu může snížit spotřebu primárních zdrojů a zároveň významně pomoci recyklaci celého obalu, zatímco nevhodně zvolený materiál může recyklaci znesnadnit či dokonce znemožnit. Jednostranně orientovaná fólie Avery Dennison Global MDO v kombinaci s lepidlem z rodiny CleanFlakeTM podporuje čistou recyklaci plastových obalů bez kompromisu ve vzhledu a navýšení ceny materiálu. Jejich používáním zvyšujete dostupnost recyklátu v potravinářské kvalitě, redukujete spotřebu vody o 82% a šetříte 74% emisí CO2.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Transparentnost v uhlíkovém zemědělství

Big Terra Alpha s.r.o.

Carbognostic je služba pro monitorování, benchmarking a reporting hospodaření na zemědělských plochách z pohledu uhlíkového zemědělství. Pro identifikaci, klasifikaci a hodnocení stavu i historie toho co se v děje na jednotlivých polích a pastvinách je využito pokročilé zpracování satelitních dat, strojové učení a modely růstu plodin. Výsledkem jsou ukazatele, které jsou globální, nestranné a založené na objektivních datech. Výsledná služba díky tomu přináší do celého systému podpory ukládání uhlíku v krajině potřebnou důvěru, transparenci a kvantifikativní zpětnou vazbu.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Polyfunkční komplex DORNYCH

CRESTYL real estate, s.r.o.

Polyfunkční komplex DORNYCH nahradí stávající staré obchodní centrum na jižním okraji historického centra města Brna v bezprostřední blízkosti hlavního železničního nádraží. Zahrne šest nadzemních budov na společné podnoži o třech podzemních podlažích, dopravní a technickou infrastrukturu a sadové úpravy. Projekt je připravován tak, aby dosáhl certifikace LEED Platinum s využitím úsporných technologií (zvažuje fotovoltaické panely, pokročilé hospodaření s vodou – dešťovou i pitnou, zelené střechy, geotermální vrty), výběrem vhodných materiálů, nízkou energetickou náročností a kvalitou vnitřního prostředí, včetně důrazu na dostatek denního světla. Při rozebírání staveb, které jsou aktuálně na pozemku, i při výstavbě budou aplikovány principy cirkularity. Prostor osvěží zeleň – stromů i travnatých ploch, které budou oproti současnosti rozsáhlejší, a zelených střech; součástí konceptu jsou i vodní prvky.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

ReakTour

ČEZ, a. s.

Vnitřek jaderné elektrárny. Reaktorový sál, chladicí věž, velín – nejstřeženější prostory v zemi, kam se běžný smrtelník nemá šanci dostat. Nyní se tam ale může podívat každý díky ReakTour od Skupiny ČEZ. První virtuální prohlídka jaderných elektráren na světě vás vezme do Temelína i Dukovan. Stačí si nasadit speciální brýle s virtuální realitou, které diváky okamžitě přenesou za dvojitý plot areálu elektrárny. V doprovodu odborného průvodce navštíví nejzajímavější místa kontrolovaného pásma, dozví se vše o výrobě čisté bezemisní energie z jádra a užijí si zcela autentický edukativní zážitek.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

DACHSER CZECH REPUBLIC: ELEKTROMOBILITA V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

DACHSER Czech Republic a.s.

Projekt logistické společnosti Dachser Czech Republic řeší lokálně bezemisní zásobování centra Prahy a Hradce Králové. Od února 2021 jako první logistický provider v České republice spustil distribuci paletových zásilek e-cargokolem. V rámci projektu využívá Dachser nákladní elektrokola a rozvozové vozidlo na elektrický pohon a dosahuje snížení uhlíkové stopy v centru obou měst při zachování maximální spolehlivosti doručování. Projekt je nyní těsně před napojením na lokálně bezemisní pravidelnou linku sběrné služby na nejfrekventovanější trase společnosti, mezi pobočkami Hradec Králové a Kladno.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Je tu šance pro všechny: Neztrácejme půdu pod nohama

Danone a.s.

Rumunský projekt „Šance pro všechny“ (Chance for All, 2012-2021) dodržel všechny 3 aspekty udržitelného projektu – dopad na byznys, společnost a životní prostředí. Cílem tohoto projektu bylo propojit menší rumunské farmáře s nízkými příjmy a prostřednictvím vzdělání a investic jim umožnit přechod na hospodaření dodržující praktiky regenerativního zemědělství, posílit jejich profitabilitu a adapatovat je na budoucí dopady klimatické změny. Do projektu se zapojilo přes 200 farmářů a většina z nich (jako i tento z fotky) s Danone stále spolupracují a dále investují do udržitelného hospodářství.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Příprava strategie udržitelnosti, návrh vhodných ESG politik, reporting udržitelnosti a výpočet uhlíkové stopy

Deloitte Advisory s.r.o.

Za účelem budování udržitelného a odpovědného byznysu v oblasti energetiky se skupina SOLEK rozhodla pro komplexní řešení ESG požadavků. Na základě GAP analýzy skupiny byly definovány vize a příležitosti v oblasti ESG. Pro tvorbu strategie udržitelnosti byla stanovena materiální témata včetně ukazatelů KPIs. Skupina SOLEK v současnosti prochází prvním reportingem udržitelnosti, do kterého uvádí také kompletní informace o své uhlíkové stopě. Deloitte identifikoval klíčové oblasti vzniku skleníkových emisí v rámci operační kontroly skupiny. Deloitte skupinu SOLEK provedl tvorbou strategie udržitelnosti, přípravou reportu udržitelnosti dle GRI standardu, zajistil výpočet uhlíkové stopy dle GHG protokolu a poskytl poradenství pro navazující ESG činnosti a jejich implementaci. Klientovi jsme také doporučili vhodná opatření týkající se tvorby či revizí firemních politik pokrývající management řízení rizik definovaných materiálních ESG témat hlavního obchodního záměru. Naším společným cílem bylo najít a nastavit takový způsob řízení, který by byl nejen přínosný a efektivní, ale byl také dlouhodobě pozitivně vnímán managementem podniku.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

UZAVŘENÍ CYKLU POS DISPLEJŮ

DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

Tento POS projekt pro zákazníka Nestlé byl vyvinut za účelem redukce dopadu výroby na životní prostředí. Původní konstrukce displeje byla zmodikována zrušením potisků zad a polic, což ve výsledku vedlo k redukci uhlíkové stopy a dalším pozitivním vlivům, který jsou v souladu s metrikou cirkulárního designu. V roce 2023 se nám podařilo uzavřít cyklus POS. Díky spolupráci s recycling divizí jsme uskutečnili zpětný odkup nevyužitých displejů ze skladových zásob zákazníka. Nevhodné exempláře POS pro rebranding se dostanou do recyklačního zařízení, po jejich zpracování materiál bude znovu použit na výrobu nových displejů. To jsou důležité kroky k udržitelnému rozvoji, který přináší prospěch pro všechny

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Recyklačný projekt EcoButt – Recyklácia cigaretového odpadu

EcoButt s.r.o.

Cigaretové ohorky sú vážnym environmentálnym problémom. Kontaminujú vodu, pôdu a mnoho ľudí nevie, že sú vyrobené z plastu a ich rozklad môže trvať až 15 rokov. V rámci recyklačného projektu EcoButt vyrábame zberné nádoby na cigaretové ohorky, v ktorých zbierame cigaretový odpad a následne ho recyklujeme na materiál pre opravu ciest a chodníkov. Našimi EcoButt partnermi sú najmä veľké podujatia, samosprávy a súkromné firmy.

Poster si môžete pozrieť TU.

Tridimgastro.cz – svoz a využití BRO a jejich přeměna na biometan

Energy Financial Group.s.r.o.

„Třídím gastro“ je v rámci ČR ojedinělý projekt v oblasti separace a zpracování kuchyňského odpadu pro obce, města a firmy. Zajišťuje rozmístění nádob na sběr gastroodpadu a jeho ekologickou likvidaci po technické i legislativní stránce. Cílem je mix rostlinného i živočišného odpadu místo skládkování nízkoemisně recyklovat na zelenou energii. Projekt odstartoval v květnu 2021 v několika obcích na Šumpersku. Nyní obsluhuje 20 měst a obcí a více než 250 gastroprovozů.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Zero emissions: kompenzace emisí CO2 za přepravené zásilky

GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Navzdory snahám, CO2 zatím stále při přepravách vzniká. Celosvětové projekty na ochranu klimatu mohou tyto emise kompenzovat. Projekt zero emissions zajišťuje klientům společnosti Gebrüder Weiss kompenzaci emisí CO2 vzniklých přepravou jejich zásilek. Přesně vypočítané částky putují právě na celosvětové projekty k ochraně klimatu. Množství emisí CO2 vypočítá systém EcoTransIT na základě podkladů ze systému řízení dopravy (TMS). Metodika zohledňuje všechny fáze přepravního procesu a použité druhy dopravy.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Změna technologie, designu a odlehčení kelímku Pierot

greiner packaging slušovice s.r.o.

Projekt Změna technologie, designu a odlehčení kelímku Pierot zahrnuje změnu výrobní technologie a aplikaci ekodesignu pro snížení dopadu na životní prostředí. Od roku 2023 je kelímek vyráběn technologií tvarování. „Amputace nožky“ dovolila snížit stohovací výšku kelímků o 80 %. Z původních 95,6 mm na 20,8 mm u pěti kelímků. Objem transportu se tím pádem také snížil o 80 %, což znamená úbytek téměř 120 expedovaných kamionů s obaly ročně. Nový kelímek má o 2,8 g nižší hmotnost, v roční bilanci tedy přinese úsporu 47,6 tun plastu a sníží CO2 stopu o nejméně 91,4 tun. Na první pohled malé změny udělaly velký rozdíl. I proto máme tento projekt v Greineru všichni rádi.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Vývoj udržitelné strategie

Horvath & Partner Management Consulting GmbH

V rámci našeho poradenství v oblasti undržitelnosti jsme pomohli přednímu rakouskému dodavateli energií při rozvoji udržitelných ambicí, strategie a ESG reportingu. Součástí projektu bylo provedení strategické analýzy a analýzy významnosti a stanovení definice udržitelnosti s jasnými cíli, měřitelnými KPIs a opatřeními. Na základě výsledků projektu náš klient začlenil udržitelnost do podnikové strategie, posílil svou strategickou pozici na trhu a přehodnotil dlouhodobý investiční program. Mimo to došlo ke zvýšení klientova ratingu v oblasti udržitelnosti díky vylepšenému ESG-reportingu, což následně vedlo ke snížení kapitálových nákladů s přímým pozitivním dopadem na celkovou finanční pozici firmy.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Technologie budoucnosti

Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Společnost Linde Material Handling nahrazuje ve svém výrobním závodě celkem 21 vozíků se spalovacími motory za vozíky s pohonem na vodík. Projekt snižuje zátěž životního prostředí emisemi pevných i plynných částic ve výrobním závodě a v přilehlé průmyslové aglomeraci. Projekt náhrady 21 vozíků se spalovacími motory významně snižuje zatížení životního prostředí hlukem ve vnitrozávodové dopravě při směnném provozu. Vodík pro provoz vozíků se vyrábí na místě elektrolyzérem a nevzniká tak žádná dodatečná zátěž životního prostředí při jeho dopravě na místo spotřeby. Tento projekt může sloužit jako vzor a „best practice“ pro většinu provozů ve výrobní logistice v ČR, stejně tak jako používání vozíků s pohonem na vodík. V České republice je podle expertních odhadů provozováno okolo 160 tisíc vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky, což je obrovský potenciál ke zlepšení udržitelnosti životního prostředí zejména v oblasti zasažených průmyslových oblastí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Paletová víka Loadhog šetří 2 miliony metrů stretch folie ročně

Loadhog Ltd

Představujeme projekt, ve kterém zákazník eliminoval používání stretch folie k fixaci paletové jednotky. Místo spotřební folie nasadil vratná paletová víka Loadhog, se kterými bezpečně zajistí paletu a to v podstatně kratším čase (zkráceno o 69%). To je spolu s dvěma milióny metry ušetřené stretch folie další výhoda, která ve finále znamenala ekonomickou návratnost projektu kratší než 12 měsíců. Navíc zmizel problém, jak naložit s použitou stretch folií, která se hromadila na prodejnách a bylo nutné ji nákladně likvidovat. Celková bilance je 10,2 tuny ušetřené fólie za rok. Použitá paletová víka jsou vyrobena z recyklovaného plastu (PP) a po skončení životnosti je znovu čeká recyklace.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací logistického centra firmy MALFINI v Ostravě

MALFINI, a.s.

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací logistického centra firmy MALFINI v Ostravě je kombinací FVE s výkonem 296 kWp, akumulačních baterií s kapacitou až 360 kWh, které je možno softwarově řídit, kogeneračních jednotek, chytrého nabíjení elektromobilů a manipulačních strojů, měření a regulace. Vedle zvýšení soběstačnosti a finančních úspor má projekt jednoznačný přínos ve snížení emisí a skleníkových plynů stejně jako pro stabilizaci provozu distribuční soustavy. Podporuje ekonomický rozvoj Moravskoslezského kraje a růst ekonomiky ČR. Projekt byl realizován bez záboru nové půdy a bez dalších stavebních aktivit. FVE má dvě části – na fasádě a na ploché střeše. V zimním období doplňují výrobu elektrické energie kogenerační jednotky.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Nature Positive: Circularity, Climate Action, Biodiversity

Mattoni 1873 a.s.

Pro výrobce minerálních vod je zcela zásadní zajištění ochrany zdrojů, ze kterých čerpají vodu, čímž přispívají k ochraně místních ekosystémů. I proto jsme se v Mattoni 1873 rozhodli zavést koncept „Nature positive“, který propojuje hlavní aspekty enviromentální udržitelnosti – cirkularitu, snižování uhlíkové stopy a ochranu biodiverzity. Rozvinuli jsme projekty propagující tradiční způsoby hospodaření s krajinou, které podporují biodiverzitu a zároveň zlepšují zadržování vody v krajině. Cirkularita pro nás znamená efektivnější využívání surovin. Využití recyklovaných obalů snižuje tlak na těžbu nových surovin a významným způsobem mj. pomáhá snížit naši uhlíkovou stopu a šetří životní prostředí. Celkově chceme ukázat, že cirkularita a biodiverzita nejsou v rozporu, ale spíše se navzájem doplňují a společně s uhlíkovou stopou tvoří celek „Nature positive“. Ukážeme názorné příklady každého z uvedených aspektů podpořený konkrétními daty.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Příběh McDonald’s: lavičky za sto táců. Nebo ze sto táců?

McDonald’s ČR spol. s r.o.

Co dělat s plastovými tácy, které jsou nefunkční, zralé na vyřazení? V McDonald’s jsme se jim rozhodli vdechnout nový život a místo vzniku odpadu je přetvořit na něco, co má další využití ve veřejném prostoru. Namísto 375 kg plastového odpadu tak vznikly lavičky a odpadkové koše, které stojí nejen u našich restaurací a smysluplně slouží veřejnosti dál, o originální design inspirovaný českou přírodou se postaralo vizuální studio DRAWetc. Projekt přeměny vyřazených táců je dalším krokem v naší dlouhodobé snaze o šetrnější přístup k podnikání s ohledem na životní prostředí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Poolové kovové stojany (POS) namísto jednorázových kartonových

Nestlé Česko s.r.o.

Navrhované řešení je postaveno na principu sdílení (pronájem) kovového (permanentního) POS. Při srovnání kartonových a drátěných POS systémů vítězí jak po ekologické, tak po ekonomické stránce díky minimalizaci nákladů a tvorbě odpadů při dalších cyklech používání řešení kovové. Na základě modelových propočtů nové výroby vs. sdílení se ukazuje, že sdílením se spotřeba energie minimalizuje již při druhém životním cyklu a spotřeba vody při čtvrtém. Využívá existující logistické nastavení většiny řetězců.  Řeší budoucí problémy s nedostatkem dřeva, výrobků z něj (papír) a jejich dalšího využití (recyklace). Projekt je společný pro Nestlé, resp. PURINA a firmu CIRCU.EU. Společně jej vyvinuli a testují. 

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

PENNY PRO VČELY

PENNY Market s.r.o.

Projekt PENNY PRO VČELY má za cíl popularizovat a zvyšovat veřejné povědomí o významu péče o včely a hmyz obecně, a to zejména pro jejich nezastupitelnou roli při opylování rostlin, a tím na celosvětovou produkci potravin. Celý projekt je v PENNY řešen komplexně, tedy nejen popularizací tématu v médiích a jako součást marketingových aktivit, ale rovněž přímým zapojením společnosti do chovu včel, jeho podporou a spoluprací s dalšími subjekty, mimo jiné Ministerstvem zemědělství a Botanickou zahradou hl. m. Prahy.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Udržitelná energie v Praze

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Bioplyn je cenným zdrojem obnovitelné energie. Vzniká anaerobní digescí čistírenských kanálů. Aby však mohl být bioplyn proměněn v biometan, je nutné jeho důkladné čištění. Praha se díky právě dokončované realizaci upgradovací stanice biometanu na Ústřední čistírně odpadních vod zařadí na seznam významných producentů bioenergie. Pro realizaci byla zvolena membránová technologie MemGas čistící surový bioplyn na vhodný biometan dodávaná skupinou VEOLIA.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

NOVÁ LOGISTICKÁ LOKALITA V NOVÉM UDRŽITELNÉM STANDARDU

Prologis Czech Republic Management s.r.o.

Aktuálně vznikající Prologis Park Prague-D1 Ostředek je odpovědí na dlouhodobě vysokou poptávku po logistických prostorách nejvyšší třídy v lokalitě Prahy a okolí. Zásadním způsobem promění standard výstavby Prologis v ČR.

Budovy v Prologis Park Prague-D1  Ostředek disponují řešeními, jako jsou nová generace LED osvětlení, inteligentní systémy pro vzdálené měření spotřeby energií, připravenost na instalaci solárních systémů nebo tepelná čerpadla, která má Ostředek ve standardu jako první projekt Prologis u nás. Jsou zcela nezávislé na plynu a projdou akreditací BREEAM. Zákazníci navíc mohou během svého pronájmu využívat služeb lokálního týmu Prologis pro zákaznickou zkušenost a výhod platformy Prologis Essentials, online tržiště s produkty a řešeními pro hladký provoz v budovách.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

OÁZA PRO ČÁPY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Raben Logistics Czech s.r.o.

Za posledních 30 let přišla Česká republika o 10 milionů a celá Evropská unie o 300 milionů ptáků. Problematika ochrany ptáků má proto mezinárodní rozměr. Čápi a ptáci obecně mizí v důsledku zranění (elektřina, doprava), otravy, pytláctví a lovu na svých migračních trasách. Zejména však kvůli ztrátě svých potravinových příležitostí v důsledku chemizace zemědělské krajiny a mizení nebo znečištění mokřadů. Ochrana čápa bílého znamená zachování mnoha dalších druhů (rostlin, motýlů, hmyzu, ještěrek, žab, jiných druhů ptáků), a proto zaručuje zdravý ekosystém. Plán je vybudovat oázu pro čápy v České republice vytvořením stepi s mokřady a jezery na ploše 40 000 m2. Projekt je plánován postupně na několik let (každý rok se plánuje vybudovat 500 m2). Postup prací závisí na dohodě s vlastníky pozemků a na tom, jakou část své půdy jsou ochotni postoupit nebo prodat.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Remobil – sběr a recyklace nepotřebných mobilů

Remobil, z.s.

Globální lidská spotřeba neustále roste, což vytváří tlak na dostupnost mnoha materiálů a surovin, a současně vzniká stále více odpadů. V současné době je nejrychleji rostoucím druhem odpadu elektroodpad. REMOBIL je neziskový projekt sběru a recyklace nepotřebných mobilních telefonů, jehož posláním je ochrana životního prostředí. Mobilní telefon váží přibližně 100 gramů, ovšem za jeho životním cyklem se skrývá 100 kg materiálů a odpadů. Výroba mobilu je extrémně energeticky a materiálově náročná. Přitom k recyklaci se dostane odhadem pouze 10 % mobilů. REMOBIL nejen že zajistí bezpečnou a ekologickou recyklaci, ale také posuzuje každý mobil z hlediska využitelnosti jako zdroj náhradních dílů.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Udržitelnost ve stavebnictví – Port7

Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Port 7 s.r.o.

Port7 proměnil bývalou továrnu na betonové prefabrikáty u Trojského mostu v nové centrum pražských Holešovic. Podle návrhu studia DAM.architekti zde vyrostly tři administrativní budovy, které nabízí více než 35 000 m2 prvotřídních kancelářských a maloobchodních ploch. Mezi nimi je piazzetta Port7, kde budou obchody, restaurace, kavárny, bistra a provozovny drobných služeb. Součástí projektu je velký veřejný prostor. Parkově upravená zeleň s promenádou podél řeky bude sloužit k odpočinku. Součástí zrekonstruované náplavky je nová cyklostezka a do budoucna hřiště, lezecká stěna a další zázemí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

VoidFill Killer – udržitelné obalové řešení, které šetří peníze

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Výzvou bylo vyřešit pro zákazníka PRIM způsob balení stovek různých druhů nástěnných hodin. Měli jsme za úkol ušetřit čas, materiál i náklady zcela bez nutnosti pracně a zdlouhavě vyplňovat obal bublinkovou folií, což bylo původní řešeni. Navíc byl obal oblepen lepicí páskou. Výsledkem je nový vnější obal s unikátní univerzální vložkou z vlnité lepenky. Ta se díky samolepící pásce dá použít zároveň jako fixace i ochrana produktu. Obal získal cenu Obal roku 2021 a v roce následujícím, kdy jsme se snažili vyvinout řešení, které by nebylo omezené jen na ploché krabice (na nástěnné hodiny), jsme pro stejného zákazníka vymysleli obal All-In-Fix, který už takové omezení nemá. A i ten získal Obal roku 2022. Jeho přínos k trvalé udržitelnosti ale v této přihlášce nezmiňujeme, i když není nezanedbatelný.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Slovenský zálohový systém

Správca zálohového systému n. o.

Slovenský zálohový systém vysoko presiahol zákonom stanovený cieľ pre mieru návratnosti už v úvodnom roku fungovania. Spoločným úsilím sa Slovákom podarilo vyzbierať viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bolo uvedených približne 1,1 miliarda. Zálohový systém na Slovensku tak dosiahol mieru návratnosti 71%. Pred spustením zálohového systému sa do obehu vracalo triedeným zberom iba 60 % plastových fliaš. Vďaka zavedeniu záloh došlo k poklesu nápojových obalov odhodených v prírode. Analýzy spoločnosti ENVI-PAK ukazujú, že zatiaľ čo v roku 2020 tvorili vo vyzbieranom odpade plechovky 21 % a PET fľaše 18 %, na jeseň roku 2022 to boli už len 4 % plechoviek a 5 % PET fliaš.

Poster si môžete pozrieť TU.

Darování neprodaných potravin pomáhá planetě i komunitám

Tesco Stores ČR a.s.

Tesco účel podnikání je: „Každý den přinášet zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc“. Sem spadá i nakládání s neprodanými potravinami. Ty většinou představují zátěž pro životní prostředí, to neplatí, pokud je darujeme a jsou spotřebovány například místními komunitami. Tesco se v roce 2016 zavázalo snížit svůj potravinový odpad o 50 %, závazek splnilo již v roce 2019, k tomu přispělo podrobné měření a report dat. Tesco snížilo svůj potravinový odpad již o 72 %. Neprodané potraviny darujeme každý den potřebným, za rok je to až 3,4 mil porcí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Projekt Vo.bal

V pytli, s.r.o. Impact Hub

Projekt Vo.bal, nominovaný Impact Hubem, se věnuje výrobě udržitelných a trvanlivých voskovaných obalů na potraviny z upcyklovaných textilií a přírodního včelího vosku, protože ročně se jen v Čechách spotřebují čtyři miliardy mikrotenových sáčků. Kdyby místo nich celá ČR používala jediný rok vo.bal, ušetřilo by se 4 110 jízd autem kolem světa, což je cca 33Kt CO2eq. Za dobu působení projekt předešel spálení nebo skládkování více než 400 kg textilu. Podnik také propaguje myšlenku komplexní udržitelnosti, zaměstnává osoby bez domova, které tak dostávají smysluplnou práci, čímž je předcházeno zatěžování státního aparátu sociální péče.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Dobrý soused, Wienerberger

Wienerberger s.r.o.

Dobrý soused je projekt společnosti Wienerberger zaměřený na podporu komunit v okolí našich závodů, které se nachází po celé ČR. Každý závod má určený roční rozpočet na financování lokálních komunitních aktivit, mezi ty patří podpora vzdělávání, sportu, volnočasových činností, kultury, hasičů, místních spolků, environmentální zásahy či charitativní projekty. O výběru konkrétních aktivit rozhodují ředitelé závodů. V roce 2022 jsme v rámci 10 závodů podpořili 36 lokálních projektů za celkovou sumu 900 Kč. Dvě třetiny těchto projektů byly zaměřeny na děti a mládež.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Chcete vystavit svůj udržitelný projekt
na příštím summitu?

Kontaktujte nás