BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240412T124109Z DESCRIPTION:ATOZ Retail\, specialista v oblasti B2B komunikace v retailu s 31letou historií\, uvádí první ročník akce Czech Retail Days\, kter á se bude konat 13.–14. června 2024 v O2 universu. Během dne nabídne přednášky\, případové studie a panelové diskuse\, na které navá že galavečer programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka a netw orkingová party Retail Business Mixer. A protože stále platí\, že jed en zážitek je víc než tisíc slov\, data a přednesené zkušenosti z trhu doplní pro zájemce druhý den návštěvy inspirativních míst z o blasti výroby či obchodu. \n \nCíle nové akce: \n* přinášet nové trendy ze světa retailu\, data a případové studie z praxe\; chceme se vyhnout PR prezentacím a nabídnout praktické zkušenosti a fungující příklady z oboru\; \n* oslovit kompletní škálu retailu: prodej ce FMCG i spotřebního zboží (kamenné obchodníky\, e-commerce\, omnic hannel)\, hobbymarkety\, nákupní centra\, maloobchodní značky\, čerpa cí stanice\, lékárny\, dodavatele zboží i služeb a vybavení pro obc hod\;\n* zprostředkovat setkání středního a vyššího managementu kl íčových hráčů na trhu\;\n* zaměřit se na široké spektrum cílov ých skupin v rámci managementu retailu: od nejvyššího vedení přes m arketing a obchod až po obaly\, technická řešení a logistiku\; \n* vy užít 31leté zkušenosti s vydáváním B2B časopisů a pořádáním k onferencí a dalších akcí v oblasti retailu\, ale i souvisejících obo rech\, jako jsou logistika\, udržitelnost\, farmacie či packaging\, jim ž se věnují další skupiny pořadatelské společnosti ATOZ Group.\n \ nZajistěte si pravidelné informace o přípravách kongresu:\n \n1. regi strujte se k odběru kongresového newsletteru: www.czechretaildays.cz/reg istrace-k-odberu-newsletteru \n2. sledujte nás na sociálních sítích: www.linke din.com/showcase/zboziaprodej a www.facebook.com/zboziaprodej \n3. navštěvujte pravidelně web www.czechretaildays.cz \n \nOznačte v události na LinkedInu\, že se zúčast níte\, a dejte vědět svým kontaktům a sledujícím\, že vás mohou p otkat právě na Czech Retail Days:\nwww.linkedin.com/events/czechretailda ys7183870636681756673 \n \nA hlavně se nezapomeňte na kongres registrov at: \nwww.czechretaildays.cz/registrace \n \nTěšíme se na viděnou v červnu 2024 na 1. ročníku Cze ch Retail Days!\n \nV případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!\n \n Betina Kollárová \nevent manager\nbetina.kollarova@atoz.cz \n+420 739 627 567\nwww.czechretaildays.cz \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240614T120000 DTSTAMP:20231104T163408Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240613T080000 LAST-MODIFIED:20240412T124109Z LOCATION:O2 universum (Českomoravská 2345/17\, 19000 Praha Prague) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Czech Retail Days TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000304DC111420FDA01000000000000000 010000000EEB13E96398E68408202796244071B47 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

ATOZ Ret ail\, specialista v \;oblasti B2B komunikace v \;retailu s \;3 1letou historií\, uvádí první ročník akce Czech Retail Days\, která se bude konat 13.–14. června 2024 v \;O2 universu. Během dne nab ídne přednášky\, případové studie a panelové diskuse\, na které n aváže galavečer programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka a networkingová party Retail Business Mixer. A protože stále platí\, že jeden zážitek je víc než tisíc slov\, data a přednesené zkušenosti z \;trhu doplní pr o zájemce druhý den návštěvy inspirativních míst z \;oblasti v ýroby či obchodu.  

 \;

Cíl e nové akce: 

  • přinášet nové tren dy ze světa retailu\, data a případové studie z \;praxe\; < /b>chceme se vyh nout PR prezentacím a nabídnout praktické zkušenosti a fungující příklady z \;oboru\;      
  • oslovit kompletní škálu retailu : pro dejce FMCG i spotřebního zboží (kamenné obchodníky\, e-commerce\, om nichannel)\, hobbymarkety\, nákupní centra\, maloobchodní značky\, če rpací stanice\, lékárny\, dodavatele zboží i služeb a vybavení pro obchod\;
  • zprostředkovat setkání středního a vyššího managementu klíčových hráčů na trhu\;
  • zaměřit se na široké spektru m cílových skupin v \;rámci managementu retailu: od nejvyšší ho vedení přes marketing a obchod až po obaly\, technická řešení a logistiku\;
  • využít 31leté zkušenosti s \;vydává ním B2B časopisů a pořádáním konferencí a dalších akcí v oblast i retailu\, ale i souvisejících oborech\, jako jsou logistika\, udržite lnost\, farmacie či packaging\, jimž se věnují další skupiny pořada telské společnosti ATOZ Group.

 \;

Zajistěte si pravidelné informace o přípravách kongresu:

 \;

  1. registrujte se k \;odběru kongresového newsletteru: www.czechret aildays.cz/registrace-k-odberu-newsletteru
  2. sledujte nás na sociálních sítích: www.linkedin.com/showcas e/zboziaprodej a www.fa cebook.com/zboziaprodej
  3. navštěvujte pravidelně web www.czechretaildays.cz

 \;

Označte v události na LinkedInu \, že se zúčastnít e\, a dejte vědět svým kontaktům a sledujícím\, že vás mohou potka t právě na Czech Retail Days:

www.linkedin.com /events/czechretaildays7183870636681756673

 \;

A hl avně se nezapomeňte na kongres registrovat:  

www.czechretaildays.cz/registrace

 \;

Těšíme se na viděnou v \;červnu 2024 na 1. ročníku Czech Retail Days!

 \;

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

 \;

Betina Kollárová

event manager

betina.kollarova@atoz.cz

+420 739 627 567

www.czechretaildays.cz

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR