uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Pavel Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu

zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Pavel Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu

zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2005. Zabýval se především podporou podnikání, přípravou strategií či implementací konkrétních podpůrných programů pro podnikatele (dotační programy, finanční nástroje). Od roku 2017 je ředitelem odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, kde je zodpovědný za zefektivňování podnikatelského prostředí v ČR, snižování administrativní zátěže podnikatelů a agendu obchodního podnikání. Od roku 2019 je současně 1. místopředsedou Rady kvality ČR a zástupcem vrchního ředitele sekce hospodářství. V poslední době se věnoval také podpoře podnikatelů z pohledu kompenzací v souvislosti se zvýšenými náklady na energie, programu Obchůdek 2021+, digitalizaci plateb v rámci projektu Česko platí kartou a přípravě klíčových digitálních projektů Databáze informačních povinností, Jednotný portál evidence kontrol a Portál podnikatele.