uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Miroslav Paška, Ipsos

account director

Miroslav Paška, Ipsos

account director

V oblasti výzkumu trhu se pohybuje téměř 20 let. Má rozsáhlé zkušenosti jak se statistickým zpracováním dat, tak s koordinací a analýzou kvantitativních projektů. V rámci Ipsosu je vedoucím oddělení MSU (Market Strategy and Understanding), které se zaměřuje na pochopení zákazníků, jejich potřeb, motivací a jejich chování v rámci konkrétních kategorií produktů a služeb. Jeho oddělení má typicky na starosti také segmentační studie, a to zejména segmentace vystavěné na Ipsos produktovém řešení Censydiam.

Byl i členem kolektivu autorů publikace Marketingová komunikace v místě prodeje / POP, POS, in-store shopper marketing, která vyšla v roce 2017 v nakladatelství Grada. Absolvoval Karlovu Univerzitu, obor sociologie a metody sociologického výzkumu.