uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Beata Hlavčáková, Deloitte Advisory

manažérka – rizikové poradenstvo, služby udržateľnosti

Beata Hlavčáková, Deloitte Advisory

manažérka – rizikové poradenstvo, služby udržateľnosti
linkedin-icon

Beata Hlavčáková je manažérkou v tíme udržateľnosti v spoločnosti Deloitte Advisory. Má viac ako 20 rokov praktických skúseností v oblasti udržateľnosti s medzinárodnými skúsenosťami. Beata je odborníčkou na udržateľnosť a tvorbu stratégií ESG. Vytvárala, zavádzala a monitorovala programy CSR s rôznym zameraním vrátane nastavenia reportingu, etiky, vedenia stakeholders dialógov, merania dopadov, tvorby materiality matrix a zlepšovania ratingu ESG. Za dôležite považuje komunikáciu ESG a spoluprácu so zapájaním všetkých partnerov, najmä zodpovedného dodávateľského reťazca. Bola školiteľkou firiem, mimovládnych organizácií i verejného sektora a o téme udržateľnosti publikovala a prednášala na mnohých akciách. Je špecialistkou na praktické zavádzanie a riadenie ESG. Svoje odborné znalosti si rozšírila aj ako riaditeľka odboru vládneho ministerstva, v rámci ktorého zavadila medzinárodný rámec good governance pre riadenie rizík a transparentnosť.