uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Panelová diskuze: Role CEO v udržitelné strategii firmy

Panelová diskuze: Role CEO v udržitelné strategii firmy

Generální ředitelé mají zásadní roli při transformaci svých firem směrem k udržitelnosti. Během panelové diskuze budou debatovány návrhy v oblasti udržitelnosti, které ředitelé zvažují a diskutují v rámci představenstev s cílem stanovit strategie udržitelného podnikání. Panelisté se podělí o různé postřehy a kroky, které zvažují jako generální ředitelé v reakci na environmentální a sociální problémy. Dozvíme se, jaké znalosti a dovednosti potřebují ředitelé při zavádění a prosazování ESG a udržitelnosti ve svých firmách.

  • Jak vyvážit strategii udržitelnosti s ostatními cíli společnosti, především finančními?
  • Jak rozšířit chápání udržitelnosti v rámci společnosti a vůči trhu z pouhého ekologického kontextu do jiných oblastí, jako jsou sociální?
  • Jaká je správná struktura zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že strategie udržitelnosti budou v celé společnosti implementovány co nejefektivněji?
  • Jak zabudovat postupy řízení udržitelnosti do vaší organizace?
  • Jaké tipy mají panelisté pro ostatní generální ředitele, kteří chtějí posílit svou roli při prosazování udržitelnosti?
  • Jak může generální ředitel přední společnosti prosazovat udržitelnost nejen pro svou společnost, ale pro průmysl společnosti jako celku?

Moderátorka: Beata Hlavčáková, Deloitte Advisory

Partnerem panelové diskuze je společnost Deloitte.