uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

PANELOVÁ DISKUSE: JAK DÁL V AUTOMATIZOVANÉM PRODEJI

PANELOVÁ DISKUSE: JAK DÁL V AUTOMATIZOVANÉM PRODEJI

Hybridní a 24/7 prodejny se stávají pevnou součástí českého trhu. Nejsou jen receptem na zajištění obchodní obslužnosti venkova. Své místo mají i v centrech měst, v turistických oblastech apod. Nový způsob nakupování, který v ČR odstartovala Skupina Coop, postupně zavádějí další retaileři. Jaké jsou jejich zkušenosti? V čem vidí výhody nové technologie? A na které problémy, včetně těch legislativních, narážejí a bude je třeba do budoucna řešit?