uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Kooperativa a Pábení: Prevenční program pro odolnější krajinu

Kooperativa a Pábení: Prevenční program pro odolnější krajinu

Cílem programu je zvyšovat odolnost krajiny proti záplavám pomocí krajinných opatření blízkých přírodě a tím přispívat k adaptaci krajiny na změnu klimatu. Vybraným obcím nabízí Kooperativa úhradu studie proveditelnosti od spolku Voda, lidé, krajina, jejímž výstupem je přehled možných přírodě blízkých opatření v krajině, která snižují riziko záplavy. Po realizaci opatření dochází ke zvýhodnění pojistné smlouvy obce. Do programu se zapojují další partneři, např. Erste Grantika či Nadace Partnerství. V roce 2022 proběhl pilot, kterého se účastnilo sedm obcí, letos se přidá dalších deset sídel.