uvádí...
Czech Retail Days, 13.–14. 6. 2024, O2 universum

Vědecká rada

Záruka odborné úrovně prezentací

VĚDECKÁ RADA – ZÁRUKA ODBORNÉ ÚROVNĚ PREZENTACÍ

Vědecká rada je složena z členů, kteří v oblasti udržitelnosti skutečně odborně pracují. Nejde o zaměstnance z podniků samotných. Všechny prezentace jsou před zařazením do konferenčního programu summitu schváleny Vědeckou radou. Neznamená to však, že rada je příliš přísná a prezentace na první pohled vyřazuje. Naopak se snaží poradit firmám, jež se chtějí prezentovat, aby jejich prezentace byly co nejpraktičtější a obsahovaly všechna dostupná data, která dokazují, že projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, společnosti a hospodářství.

Členové vědecké rady jsou:

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (předseda)
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK
prof. Ing. Jan Vymazal, CSc
Katedra aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Ústav konzervace potravin VŠCHT v Praze
Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT v Praze
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Anna Pasková, M.A.
Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Daniel Hájek
Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D. (tajemnice)
ATOZ Sustainability